สักปรับสีรอยด่างขาว

โรคด่างขาว (Vitiligo)

เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติกับเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดสีผิว (Melanocyte) ซึ่งเซลล์ดังกล่าวอาจถูกทำลายหรือหยุดการสร้างเม็ดสีผิว (Melanin) จึงทำให้เกิดเป็นด่างสีขาวคล้ายน้ำนมตามผิวหนัง และสามารเกิดขึ้นกับบริเวณใดก็ได้บนร่างกาย แต่โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ใบหน้า คอ มือ หรือตามรอยพับ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดมากหรือน้อยเพียงใด

การรักษาโรคด่างขาวโดยช่างมังกร

ช่างมังกรจะสักปรับสีลดรอยด่างขาวในบริเวณที่เป็นรอยด่างขาว การสักหนึ่งครั้งสามารถเห็นผล 20-30% เมื่อสักครบ1คอร์ส (3ครั้ง) สามารถเห็นผลได้ 60-80% ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

 

 

แบ่งปัน