สักเพื่อความงาม

สักเพื่อความงาม (cosmetic tattoo)

– สักปานนมชมพู

– สักปากชมพู-สักปากไล่โทนสี

– ร้อยไหมปากกระจับ

NyEFpy.jpg

NyEyj1.jpg