Bbmvoz.jpg

งานแก้ปานนมจากที่อื่น

รับแก้ เคสสักปานนมจากที่อื่น สีไม่สม่ำเสมอ

ช่างมังกร จะสักปรับสีปานนมให้เนียนเสมอกันก่อน

แล้วลงสีที่ลูกค้าชอบ เช่น สีชมพู, สีส้ม, สีน้ำตาลอ่อน

แก้ทรงคิ้ว สีคิ้ว ลบคิ้ว

รับแก้ เคสแก้ทรงคิ้ว สีคิ้ว ลบคิ้ว