Bbmvoz.jpg
หน้าแรก สักรักษาเพื่อความงาม

สักรักษาเพื่อความงาม

ลบรอยสัก

ลบรอยสัก

ลบรอยสักโดยช่างมังกร ไม่เป็นแผลเป็น

ลบรอบสัก​กี่ครั้งถึงเนียน?

– ขึ้นอยู่กับ​สีที่สักมา
– เครื่องมือที่สักมา
ความเนียนขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ลบ

วิธีการ
เลเซอร์ลบรอยสักก่อน
แล้วสักปรับสีให้เนียนเสมอสีผิว

สักปรับสีรอยแผลเป็น

สักปรับสีรอยแผลเป็น

รอยแผลเป็นอาจเกิดขึ้นได้จาก อุบัติเหตุ หรือ แผลผ่าตัด

รักษาโดย สักปรับสีลดรอยแผลเป็น ปรับสีรอยแผลเป็นให้เนียนเสมอสีผิว

รักษาคอร์สประมาณ 3-4ครั้ง สีรอยแผลเป็นเนียนเสมอผิว 60-80%

สักปรับสีเหมาหลายตำแหน่ง

สักปรับสีเหมาหลายตำแหน่ง

รอยแตกลายอาจเกิดขึ้นได้จากการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลง คุณแม่หลังคลอดก็เกิดรอยแตกลายได้ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย เช่น หน้าท้อง, หน้าขา, ก้น, น่อง, หลังขา, รักแร้, ท้องแขน, สะโพก, บั้นเอว, หน้าอก

วิธีการรักษา

ช่างมังกรจะสักปรับสีลดรอยแตกลาย ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย ให้สีผิวเรียบเนียนเสมอกัน

คอร์ส3-4ครั้ง สามารถปรับสีรอยแตกลายให้เนียนเสมอผิวได้ 60-80%

สักปรับสีรอยแตกลายท้องแขน

สักปรับสีรอยแตกลายท้องแขน

สักปรับสีรอยแตกลายรักแร้

สักปรับสีรอยแตกลายรักแร้

สักปรับสีรอยแตกลายหน้าอก

สักปรับสีรอยแตกลายหน้าอก

รอยแตกลายอาจเกิดขึ้นได้จากการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลง คุณแม่หลังคลอดก็เกิดรอยแตกลายได้ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย

วิธีการรักษา

ช่างมังกรจะสักปรับสีลดรอยแตกลาย ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย ให้สีผิวเรียบเนียนเสมอกัน

คอร์ส3-4ครั้ง สามารถปรับสีรอยแตกลายให้เนียนเสมอผิวได้ 60-80%

สักปรับสีรอยแตกลายสะโพก

สักปรับสีรอยแตกลายสะโพก

สักปรับสีรอยดำง่ามขาก้น

สักปรับสีรอยดำง่ามขาก้น

สักปรับสีรอยแตกลายน่อง

สักปรับสีรอยแตกลายน่อง

รอยแตกลายอาจเกิดขึ้นได้จากการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลง คุณแม่หลังคลอดก็เกิดรอยแตกลายได้ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย

วิธีการรักษา

ช่างมังกรจะสักปรับสีลดรอยแตกลาย ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย ให้สีผิวเรียบเนียนเสมอกัน

คอร์ส3-4ครั้ง สามารถปรับสีรอยแตกลายให้เนียนเสมอผิวได้ 60-80%

สักปรับสีรอยแตกลายหน้าขา

สักปรับสีรอยแตกลายหน้าขา

รอยแตกลายอาจเกิดขึ้นได้จากการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลง คุณแม่หลังคลอดก็เกิดรอยแตกลายได้ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย

วิธีการรักษา

ช่างมังกรจะสักปรับสีลดรอยแตกลาย ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย ให้สีผิวเรียบเนียนเสมอกัน

คอร์ส3-4ครั้ง สามารถปรับสีรอยแตกลายให้เนียนเสมอผิวได้ 60-80%