Bbmvoz.jpg

สักปานนมชมพู

NyEFpy.jpgสักปานนมชมพู

สักปากชมพู

NyEyj1.jpg

– สักปากชมพู 

– สักปากไล่โทนสี

– ร้อยไหมปากกระจับ

แก้ปากคล้ำ ขอบปากคล้ำ สัก​ปรับสีขอบปากให้สว่างขึ้น ไล่โทนสี​ด้านใน